Veiligheid boven alles

Al vaker schreven wij over de veiligheid binnen bedrijven, organisaties en instellingen. Veiligheid boven alles is niets te veel gezegd wanneer je denkt aan het leed wat kan voortkomen uit een onveilige situatie. Alhoewel wij natuurlijk verantwoordelijk zijn voor onze persoonlijke veiligheid, kunnen er altijd onvoorziene omstandigheden ontstaan waardoor wij afhankelijk worden van een ander, of zelfs van de locatie waar wij ons op dat moment bevinden. Een heel belangrijk aspect van die publieke veiligheid is veiligheidssignalering.

Arbo verplicht veiligheidssignalering

De Arbowetgeving in Nederland vraagt van werkgevers een veilige werkplek voor hun werknemers te creëren. Deze wetgeving is gebaseerd op de Europese richtlijn 92/58/EEG “minimum voorschriften voor veiligheids- en gezondheidssignaleringen op het werk”.

Dit betekent dat iedere werkgever er op toe dient te zien dat zij een veilige werkomgeving aanbieden aan hun personeel. Als dit onvoldoende gebeurt kan een werkgever aansprakelijk worden gesteld bij een plotseling calamiteit.

arboportaal-visual

bron: www.arboportaal.nl

Een veiligheidsbord speelt een belangrijke rol in de signalering bij mogelijk gevaar. In één oogopslag moet het duidelijk zijn welk gevaar er dreigt en wat verboden is over juist verplicht. Het allerbelangrijkste van juiste veiligheidssignalering is dat er levens mee gered kunnen worden. In geval van brand kan de juiste vluchtroute mensen snel in veiligheid brengen, of op een bouwplaats mensen waarschuwen dat het dragen van een bouwhelm verplicht is.

Eenduidigheid in veiligheidssignalering

Eenduidigheid in veiligheidssignalering is enorm belangrijk. Sterker nog, Europa heeft normen vastgelegd waarin ontwerp, beeld (pictogram), de tekst en het kleurgebruik van veiligheidsborden zijn vastgelegd. Het is de bedoeling dat iedereen zich daar aan houdt. Helaas komt het nog steeds voor dat er veiligheidsborden worden gebruikt die afwijken van deze norm. Ook komt het nog wel eens voor dat er verschillende borden met dezelfde betekenis worden gebruikt binnen één bedrijf. Dat kan natuurlijk helemaal niet.

Veiligheidsborden bestaan vaak uit verschillende symbolen, een kleur en vorm. Het is mogelijk om in sommige gevallen af te wijken qua grootte maar een veiligheidsbord dient ten alle tijde goed zichtbaar te zijn voor het werkend personeel of de mensen die daar aanwezig zijn.

Volgens de Nederlandse vereniging van veiligheidssignalisatie is het mogelijk om op basis van NEN 3011, de ISO 3864-1 en de ISO 7010 diverse combinaties van symbolen of symbolen en tekst te maken. Een veiligheidsbord met enkel tekst is echter verboden.

Verschillende soorten veiligheidssignalering

Veiligheidssignalering kan bestaan uit; veiligheidsborden, plattegronden, noodverlichting, leidingcodering, fluoricerende signaal matten etcetera. Het doel van al deze signaleringen is vooral om op een snelle en gemakkelijk manier de aandacht te vestigen op voorwerpen en situaties die gevaren kunnen veroorzaken en tevens om in een geval van brand of stroomuitval, makkelijk de uitgang te kunnen vinden.

Welke signalering waar wordt toegepast is een kwestie van goed inventariseren. Jammer genoeg worden er nog te vaak borden gemonteerd die nauwelijks zichtbaar zijn. Een plat veiligheidsbord in een smalle gang is minder goed zichtbaar dan een bordje die aan het plafond hangt of een bordje wat uitsteekt en aan twee zijden beschreven is. Een goede inventarisatie door een expert is dus erg belangrijk.

Laat je adviseren

Het zorgen voor een veilige werkomgeving is dus essentieel. Voldoe je niet aan de regels, dan loop je het risico dat je voor grote verrassingen komt te staan. Laat je daarom adviseren luidt ons motto. Ga niet zelf aan de slag met bordjes die je online kunt kopen en waar je geen enkele begeleiding krijgt of je wel de juiste borden gebruikt. Neem een expert in de hand die samen met jou door het pand loopt en een tekening maakt van alle kritische punten. Een bezoek van een expert krijgt op deze manier ook een uitstekend inzicht in de vluchtroutes en tekent deze uit in een plattegrond.

Neem geen risico’s wanneer het gaat om de veiligheid van je personeel, je gasten en natuurlijk jezelf. Voorkomen is beter dan genezen luidt een bekend spreekwoord. Veiligheid boven alles.

Stel een vraag

Beantwoord onderstaande vraag om te controleren of u een mens bent