Uw Bestelling

Bestellingen

Gelieve bij uw bestellingen de artikelnummers te vermelden. Dit bespoedigt de behandeling van uw opdracht.

Levering

Franco. Bij een factuurwaarde beneden de € 195,00 (exclusief BTW) worden € 14,95 verzendkosten op de factuur in rekening gebracht.

Levering aan het buitenland

Franco. Bij een factuurwaarde beneden de € 250,00 (exclusief BTW) worden € 25,00 verzendkosten in rekening gebracht.

Eigendomsvoorbehoud

De door ons geleverde goederen blijven ons eigendom zolang de rekening (eventueel vermeerderd met rente en kosten) nog niet door de afnemer in haar geheel is voldaan.

Prijzen

Alle prijzen zijn exclusief BTW en geldig vanaf 1 januari 2010. Alle vorige prijslijsten zijn hiermee vervallen. Dringende tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

Betalingen

Binnen 30 dagen na factuurdatum, strikt netto.

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Het bovenstaande is een uittreksel van onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.
Bekijk hier onze Algemene Voorwaarden.