Voedselveiligheid met Robson Foodsafe producten

Voedselveiligheid met Robson Foodsafe

Een van de taken van de overheid is om er op toe te zien dat voedsel veilig is. Mensen moeten er op kunnen vertrouwen dat hun eten niet schadelijk is voor de gezondheid. Aan welke regels rondom voedselveiligheid moeten fabrikanten zich houden wanneer zij nieuwe producten naar de markt brengen?

Algemene levensmiddelenverordening

Via de algemene levensmiddelen verordening worden producten van voedsel aan een aantal regels gehouden. Deze regels zijn:

  • Als er onveilige producten op de markt worden gebracht, moet dit gemeld worden bij de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).
  • Er dient een administratie te worden bijhouden waarmee producten of grondstoffen 1 stap voorwaarts en 1 stap achterwaarts getraceerd kunnen worden.

Veehouders, tuinders en akkerbouwers worden door de Algemene Inspectie Dienst (AID) gecontroleerd of hun administratie op orde is en de gegevens aanwezig zijn.

Daarnaast dient iedere producent van voedingsmiddelen de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) in te lichten wanneer er een onveilig product op de markt komt.

voedselverwerking

Via de procedure ‘Melden en traceren onveilige levensmiddelen wordt de producent gedwongen om via een een vaste procedure en in verschillende stappen het publiek te waarschuwen wanneer er een onveilig product in de winkels ligt.

Hygiënepakket

Via verschillende Europese verordeningen worden bedrijven vooraf en achteraf gecontroleerd op voedselveiligheid. Het doel van al deze regels is de productie van voedsel veiliger te maken en transparanter. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) is de instantie in Nederland die dit allemaal regelt. Regels worden in een regulier overleg, welke bekend staat als het Regulier Overleg Warenwet (ROW) gezamenlijk opgesteld tussen het Rijk, ondernemers, consumentenorganisaties en product- en bedrijfschappen.

Uit deze overleggen worden dus regels opgesteld waar producenten van voedsel zich aan dienen te houden en waar zij op gecontroleerd worden. Als consument zijn wij verzekert van veilig voedsel wanneer wij onze boodschappen doen.

Robson Foodsafe producten

In de voedselindustrie zijn er veel contact momenten tussen medewerkers en het voedsel of met de machines en productiemiddelen. Deze contact momenten vormen in de basis een risico voor de voedselveiligheid. Daarom dienen bedrijven die met voedsel werken deze risico’s te documenteren in een handboek. HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points, en is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. Een nadere toelichting op HACCP luidt:

Bedrijven die zich bezighouden met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen dienen hierdoor alle aspecten van het voortbrengingsproces te identificeren en op gevaren te analyseren. Dit controleproces, uitgaande van de Europese Unie, wil ervoor zorgen dat het productieproces van alle voedingsmiddelen gepaard gaat met zo weinig mogelijk risico op besmetting.

Robson Foodsafe is een reinigingsconcept welke volledig voldoet aan de regels die worden gesteld aan reinigingsmiddelen binnen de productie en verwerking van voedingsmiddelen. Van desinfectie tot schuimen, van CIP tot rookkast en alles wat daar tussen zit.

Visverwerkende industrie, vleesverwerking of AGF bedrijven, Robson Foodsafe biedt de oplossing en wordt volledig afgestemd op de omstandigheden binnen uw bedrijf. Aangevuld met artikelen zoals reiniging- en desinfectie voor de handen, hygiënische borstels en bezems en beschermende kleding zoals handschoenen, haarnetjes en schoeisel, maken het gehele hygiëne advies compleet.

Download hier onze Robson Foodsafe Folder of neem contact op met onze klantenservice voor een advies op maat.

Stel een vraag

Beantwoord onderstaande vraag om te controleren of u een mens bent